25.04.2019

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora

Anunț


05.11.2018

Dezbatere publică - Taxe și impozite locale 2019

Anunț
Proiect de hotărâre
Anexă taxe și impozite locale 2019
Anunț dezbatere publică - 19.11.2018


14.08.2018

Primăria comunei Braloștița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante, din cadrul compartimentului de specialitate al primarului.

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat proba interviu
Rezultat final


27.06.2018

Dezbatere publică - Regulament instituire taxă specială de salubrizare în comuna Bralostita

Anunț
Raport
Regulament


15.06.2018

Primăria comunei Braloștița organizează în data de 09.07.2018, ora 10:00, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de natură contractuală, din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă (șef serviciu - studii superioare)

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat final


11.05.2018

Organizarea examenului de promovare a funcționarilor publici, din cadrul Primăriei comunei Braloștița, în gradul profesional imediat superior celui deținut.

Anunț

Primăria comunei Braloștița anunță organizarea în data de 06.06.2018, ora 10:00, a concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Braloștița (Bibliotecar 1A, studii medii, compartiment cultură).

Anunț
Rezultat selecție dosare
Rezultat final


18.04.2018

Primăria comunei Braloștița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, din cadrul compartimentului de specialitate al primarului.

Anunț
Erată 03.05.2018
Fișa postului
Rezultat selecție dosare
Rezultat proba scrisă
Rezultat final